Kontorsmagasinet & Kontorsgiganten går samman

De båda e-handlarna Kontorsgiganten och Kontorsmagasinet går samman i syfte att plocka det bästa från båda företagen och spetsa kunderbjudandet. Ett gemensamt varumärke kommer utformas och lanseras under våren.

Niklas Strandlund, idag VD för Kontorsgiganten, kommer bli VD för det sammanslagna bolaget, och Martin Lindqvist, CTO på Kontorsmagasinet, blir CTO. Marcus Krüger kommer leda Styrelsens arbete som ordförande.

Niklas Strandlund, VD kommenterar: “Vi ser att kontorsmaterialbranschen är under stor förändring, tillika konsolidering. Vi står för att driva digitalisering i branschen och genom att slå samman bolagen kommer vi få avsevärt bättre möjligheter att accelerera det arbetet. Genom att vara lika delar tech-bolag som nischad handlare, tror vi att vi har bäst möjligheter att fånga tillväxtmöjligheterna framåt.”

Marcus Krüger, Styrelseordförande kommenterar: “Allt mer av icke-strategiskt inköp kommer att flytta online och drivas av allt smartare digital inköpsteknologi. Vi bygger och äger all teknologi in-house vilket är en strategisk styrka och vi har redan idag exempelvis infört viss Artificiell Intelligens i vår plattform som är till nytta för våra kunder. Vi ser stora möjligheter att skapa en ännu bättre kundupplevelse framöver med gemensamma resurser.

Sammanslaget räknar vi med att i det gemensamma bolaget omsätta ca 50 mkr under 2018.

För mer information, kontakta Niklas Strandlund, VD för Kontorsgiganten tillika tillträdande VD för den nya sammanslagna gruppen.

niklas.strandlund@kontorsgiganten.se / 070-7423786

www.kontorsgiganten.se / www.kontorsmagasinet.se

 

Guide till A-papper och pappersstorlekar

Trots visioner om det papperslösa kontoret använder vi idag mer papper än någonsin. Idag finns en uppsjö av olika typer av papper på marknaden, vi tänkte därför passa på att i denna blogg reda ut de vanligaste begreppen.

Papperskvalitet

En viktig faktor för att avgöra ett pappers kvalitet är att titta på dess vikt. Vikten avgör indirekt även papprets tjocklek. Ett tjockare ger ofta en mer exklusiv känsla. I de pappersformat som normalt används i Sverige anges pappersvikten i gram per kvadratmeter. ”Vanligt” kopieringspapper har ofta vikten 80g/kvm men både kraftigare och lättare papper förekommer. Ett vanligt brevpapper är ofta gjort på 100 grams papper medan visitkort kan ha så kraftigt papper som 250-300g. Papperskvaliteten avgörs inte enbart av vikten utan även av faktorer så som opacitet och vithet. Olika egenskaper är bra för olika tillämpningar. Glatta, vita papper är bra för framhäva bilder, medans texter syns bäst med ett obestruket (matt) papper med något mindre vithet. Opacitet är ett mått på hur genomskinligt pappret är, vilket främst är intressant om man skall skriva upp på båda sidorna av pappret. Opacitet styrs till stor del av hur tjockt pappret är, men olika behandlingar kan också påverka detta. Glatta papper har i regel sämre opacitet och därmed också mer genomskinliga. Hos kontorsmagasinet hittar du främst obestrukna papper som har en matt yta och en god opacitet men vi hjälper dig gärna att hitta det papper just du behöver.

Pappersformat

De pappersformat vi använder oss av idag härör ända tillbaka till den franska revolutionen. Då man i enlighet med den förnuftstro som då rådde, sökte ersätta alla olika typer måttenheter, med ett enhetligt och sammanhängande system. Som ett led i detta definierades metern, som därefter låg tillgrund för en rad ytterligare mått, däribland också pappersmåtten. I dagsläget finns tre huvudsakliga format som används i de icke anlogsaxiska länderna, A, B och C-formaten. Dessa är så kallade normalformat, vilket innebär att förhållandet mellan längd och bredd är sådant utformat att om pappret delas på mitten, fås två nya papper med samma proportioner (förhållandet är 1:sqrt 2). A-formatet utformades så att en A0 hade ytan 1 kvadratmeter, normalformatet gör då att sidorna blir 841 x 1 189 mm. Varje ökning av siffran innebär därefter en halvering av pappersstorleken, en normal A4 är således 1/16 (4 halveringar) så stor som en A0. För att täcka behovet av fler storlekar på papper, introducerades även B och C-formaten. B-formatet ligger areamässigt halvvägs mellan två A storlekar, B2 ligger således mellan A1 och A2 i storlek. C-formatet ligger mellan A och B-formatet, ett papper av C-format är alltså ca 25 % större än ett A-format av samma storlek. Av denna anledning använder vi ofta C-formaten som storlek på våra kuvert, detta då de blir lagom stora för att rymma ett A-formatspapper med samma nummer.

A-formatet(mm) B-formatet (mm) C-formatet (mm)
A0 841 x 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 x 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 x 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 x 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 x 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 x 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 x 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
A7 74 x 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114

Hos Kontorsmagasinet, hittar du block och kopieringspapper i många olika format. Om du inte hittar det format du söker på hemsidan, så kontakta oss, vi har goda kontakter med våra leverantörer och vi kan ordna fram det mesta som ni kan tänkas behöva.

I kopiatorn

Från/Till A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A0 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4% 3.1%
A1 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4%
A2 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2%
A3 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8%
A4 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5%
A5 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18%
A6 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25%
A7 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35%
A8 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50%
A9 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71%
A10 3200% 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100%

Miljö

Alla våra papper har någon form av miljömärkning, antingen Svanen eller pappersbranschens egen märkning, Paper Profile. Kontakta gärna kundtjänst om du är intresserad av miljömärkningen på ett specifikt papper.

Här hittar du en allmän guide till papper.

Rätt kuvert och inlaga kan spara mycket porto

För er som skickar stora mängder post kan det var intressant att hålla koll på de olika kuvertvikterna, för att på så sätt kunna optimera er portokostnad. Postens viktgränser går vid 20, 100, 250 respektive 1000g vilket kräver 1, 2, 4, respektive 6 frimärken i porto. Nedan finner ni vikttabeller för kuvert respektive inlaga för några vanliga storlekar. Noterbart är att den som använder sig av C5 kuvert, får med två inlagor (A4) på ett frimärke medans ett C4 bara medger en inlaga för samma porto. Räkneexempel:   Utskick C4 kuvert 80g papper, två A4 inlagor: 13,7 g + 2*5g = 23,7 g = > 2 frimärke Utskick C5 kuvert 80g papper, två A4 inlagor:   6,8 g + 2*5g = 16,8 g = > 1 frimärke   För utskick med stor upplaga kan det vara värt att tänka efter en extra gång vid val av Kuvert och Inlaga.

Kuvert

Vikt i gram

Format Mått i mm

70

80

90

115

120

Format
C6 114×162

3

3,4

3,8

4,3

4,9

C6
C64M 114×318

5,9

6,7

7,6

8,4

9,7

C64M
E65 110×220

3,9

4,5

5

5,6

6,4

E65
E56 155×155

3,9

4,5

5

5,5

6,3

E56
S65 110×225

4

4,6

5,1

5,7

6,6

S65
E5 155×220

5,5

6,3

7,1

7,8

9

E5
C5 162×229

6

6,8

7,7

8,5

9,8

C5
E4S 220×312

11,1

12,7

14,3

15,9

18,2

E4S
C4 229×324

11,9

13,7

15,4

17,1

19,6

C4
C4M 229×318

11,8

13,4

15,2

16,9

19,3

C4M
Inlaga

Vikt i gram

Formatbeteckning Mått i mm 57 70 80 90 100 120
A5 148×210 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 3,8
A4 210×297 3,6 4,4 5 5,6 6,2 7,5
A3 297×420 7,2 8,8 10 11,2 12,5 15
A2 420×594 14,4 17,5 20 22,4 25 30

Som synes finns en mängd olika kuvertstorlekar för att passa till alla tänkbara kuvertbehov, dessutom finns det en mängd valmöjligheter för eventuella kuvertfönsters placering.

Avstånd i mm
Strl Fönster a b c d e f
E65 v2

40

30

40

15

95

110

h2

40

30

40

110

95

15

h3

61

34

15

110

95

15

S65 v2

40

30

40

15

100

110

h2

40

30

40

110

100

15

h3

61

34

15

110

100

15

E5 v2

40

30

85

15

95

110

h2

40

30

85

110

95

15

h3

61

34

60

110

95

15

C5 v2

44

34

84

15

100

114

h2

44

34

84

114

100

15

h3

65

34

63

114

100

15

C4 panorama

29

170

29

27

270

27

v2 tvärst

114

100

15

40

40

244

h2 tvärst

15

100

114

40

40

244

Som synes är variationsmöjligheterna på kuvert stora, det är därför inte praktiskt möjligt att lagerföra alla varianter av kuvert. Skulle en viss kuverttyp saknas på hemsidan kan vi givetvis ta hem dem. Om kuvertet inte finns att ta hem kan vi även låta tillverka specialkuvert, räkna med en upplaga på några tusen stycken för att få en rimlig styckkostnad. Detta då det alltid är en viss startkostnad för tillverkning av specialkuvert.

Översättningstabell torkpapper – Katrin & Tork

Katrin och Tork är marknadsledande inom torkpapper (även kallat hygienpapper eller mjukpapper). Runtom i Sverige sitter det mängder av dispensers och hållare monterade på väggarna i toaletter för offentliga miljöer. Det gäller dispensers för pappershanddukar, torkrullar och stora toalettpappersrullar.

Vi har upptäckt att vi får in en hel del frågor från kunder som undrar vilka Tork-produkter (tillverkas av SCA) som passar i Katrin-hållare (tillverkas av Metsä). Det är faktiskt enklare än man kan tro, även om både Katrin och Tork själva försöker krångla till det så att det ska vara svårt att byta och jämföra. Det finns också andra varumärken som Kimberly Clark, Kleenex, Brighton och Torky som även passar i Katrins hållare.

Kvalitéer

Både Tork och Katrin har 3 olika kvalitetsnivåer av torkpapper i sina sortiment inom sina respektive produktområden. Här hittar du

 • Lägsta: Katrin Basic samt Tork Universal
 • Medel: Katrin Classic samt Tork Advanced
 • Högsta: Katrin Plus samt Tork Premium

Det kan dessutom variera inom varje kategori om det finns extra funktioner såsom 1-, 2- eller 3-lagers av pappret, samt torkpapper som är mer lättspolade i toaletten som Katrins EasyFlush.

Så här beskriver Katrin sina kvalitéer:

 • Plus – BÄST – Påverkar miljön minst, då det går åt mindre papper. Mest hygieniskt, eftersom råvaran är helt nya fibrer. Mjukast och skonsammast mot huden.
 • Classic – BÄTTRE – För vanliga användningsområden i offentliga och industriella miljöer. Goda egenskaper när det gäller kvalitet och funktion.
 • Basic – BRA – Anpassade för enklare användning. Fyller basbehoven i publika hygienutrymmen och inom industriell torkning.

Pappershanddukar

katrin-classic-pappershanddukNär det gäller pappershanddukar så passar alla Katrin-handdukar i Tork-hållare, den enda risken är att handdukar kan ramla ut. Men, för att optimera och säkra utportioneringen av handdukar så rekommenderar vi dock en iläggsskiva per dispenser/hållare av pappershanddukar då den gör att handdukarna inte faller ut och plockas med minimal åtgång.

Katrins dispensers finns i 2 olika storlekar (Mini och M) och Tork har 3 system som de kallar det; H1, H2 och H3 men det har mer att göra med design och funktion att göra. Alla Katrins pappershanddukar passar i dessa olika Tork-hållare. Hitta alla Katrin-produkterna här.

Sedan finns det olika vikningar på pappershanddukar som (ZZ / Zig Zag, C-fold, NonStop och OneStop). Men det har mer att göra med vikning som sagt, avgör inte vilka hållare som passar. Alla hållare passar alla vikningar. Här nedan ser du vilka artikelnummer från Tork som översätts till Katrin.

katrin tork pappershanddukar artikelnummer översättningstabell
Översättningstabell pappershanddukar Katrin & Tork

Och här kommer beskrivning av vikningarna:

katrin vikningar zig zag nonstop onestop
Katrins vikningar – Zig Zag (ZZ), C-fold, OneStop och NonStop.

 

Katrin OneStop och NonStop
Bra bild på skillnad OneStop och NonStop.

Torkrullar (centrummatad)

katrin-classic-torkrulleKatrin har två olika storlekar på sina torkrullehållare och torkrullar, dessa kan passas in i Tork-hållare/dispensers genom :

Small (S): Katrins torkrullar S är 20,5cm höga/breda och har en diameter på 13,5cm. Dessa passar med Tork M1 som oftast är 20,5cm eller 21,5cm höga/breda med 14cm diameter.

Medium (M): Katrins torkrullar M är 20,5cm höga/breda och har en diameter på 19,0-19,5cm. Dessa passar med Tork M2 som är 20,5-24,5cm höga/breda med diameter på 19,0cm.

Hållarna heter Katrin Centerfeed samt Tork Centrum med dessa två olika storlekar för respektive varumärke. Hitta alla Katrin-produkterna här. Här hittar du översättningstabellen av artikelnummer från Tork till Katrin.

artikelnummer tork katrin översättningstabell torkrullar
Översättningstabell av artikelnummer Tork till Katrin

 

Stora toalettpappersrullar

katrin-classic-gigantKatrin har 3 olika stora toalettpappersrullar och hållare som de kallar Katrin Gigant (hitta dem här).

Small (S): 19cm i diameter och 10cm bredd. Motsvarar Tork system T2 där rullarna är 10cm breda och 19cm i diameter.

Medium (M): 24cm i diameter och 10cm bredd. Dessa Katrin-rullar passar i Torks T1 hållare, men köp hellre då rullar Large.

Large (L): 27,5cm i diameter och 10cm bredd. Motsvarar Tork system T1 där rullarna är 10cm breda och 26cm i diameter.

Innerdiametern på alla dessa rullar varierar mellan 58-61mm och infattningen för samtliga rullar passar därför i samtliga hållare, men det är då viktigt att vara med på att en Large-rulle inte passar i en Small-hållare, men det går bra med vice versa. Dvs, rullen måste vara lika stor eller mindre än hållaren. Här hittar du översättningstabellen av artikelnummer från Tork till Katrin.

översättningstabell artikelnummer tork till katrin
Översättningstabell artikelnummer Tork till Katrin

 

Här har vi ett blogginlägg om toalettpapper och städprodukter.

Ögondusch och ögonskölj – En guide innan du handlar

Som en uppföljare till vår guide till första hjälpen kommer här en guide till ögondusch som anger vad man bör tänka på angående ögondusch på arbetsplatser.

Om man fått skräp i ögat får man oftast bort det genom att blinka flera gånger eller skölja med vatten. Om skräpet inte fås bort behöver man ofta hjälp att få bort det. Vanligaste ämnena som kommer in i ögat är sand, annan smuts, metallflis, glas- eller mineralull och frätande ämnen. Enligt arbetsmiljöverket rapporteras det ca. 900 arbetsrelaterade ögonskador per år i Sverige.

Ögondusch på arbetsplatsen

En ögondusch skall finnas nära till hands på arbetsplatser där risken för ögonskador finns. Exempel på ämnen som är skadliga för ögon och hud är syror, alkaliska ämnen samt vätskor som har extremt låg eller hög temperatur.

Så här säger lagen:

”Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet”. AFS 1999:7

Ogondusch-web

Om olyckan är framme:

Om du eller någon annan får skräp eller annat ämne i ögat är det viktigt att snabbt börja skölja. Sköljning eller dusch av ögat skall helst påbörjas inom ett par sekunder och helst pågå i minst 15 minuter, gärna längre. Vid alla typer av skador på ögat skall ögonduschen skölja ögat med en mjuk och jämn stråle.

Kontakta läkare om:

 • frätande ämne hamnat i ögat
 • du får skräp i ögat som inte med sköljning fås bort
 • du fått metallskräp i ögat
 • synen försämras
 • du blir ljuskänslig
 • ögat värker

Ha ögondusch nära till hands och se till att den inte blockeras. Utbilda personalen hur ögondusch används och uppmuntra till att alltid använda skyddsutrustning för att minimera olycksrisken.

Vi har flera olika ögonduschar att erbjuda.  Alla gjorda för att lindra och minimera skadan på ögat om olyckan varit framme. Ögonskölj fungerar också bra att använda som sårtvätt om annat inte finns till hands. Ögondusch finns i fickmodell, som stationer med flera flaskor och som spray. Stationer kan med fördel placeras på flera olika ställen så att de finns lika nära till hands för alla.

Hela vårt ögondusch sortiment hittar du under första hjälpen i vår webshop..

Sterisol Ögondusch

Sterisol Ögondusch

Innehåller steril isoton koksaltlösning (0,9%). CE-märkt. Bärbart väggfäste med 2 flaskor. Ger en spoltid på minst 10 minuter.

 

 

 

Ögonduschstation från Cederroth

Ögonduschstation från Cederroth

En station med två flaskor, 500ml. Flaskorna öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna. Buffrad ögondusch som är mer effektiv vid stänk av alkalier och syror jämfört med vanlig koksaltlösning. Innehåller även plåsterautomat och extra förvaringsutrymme för egna produkter.

 

 

 

Cederroths ögondusch i fickmodell

Cederroths ögondusch i fickmodell

En 235 ml stor flaska med buffrad isoton lösning. Utan konserveringsmedel med hållbarhet på 4 år. Bär med dig enkelt i fickan eller i ett hölster. Varför inte ge alla arbetstagare med jobb i vilka ögonskador kan hända en ögondusch i fickmodell som de alltid kan ha med sig?

 

Första hjälpen för arbetsplatsen – Vad du bör veta

Första hjälpen kan vara allt från att ta hand om små sår till direkt livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Första hjälpen är den hjälp som allmänheten ger vid olycka eller akut sjukdom, vi har det mesta inom första hjälpen utrustning, ögondusch och plåster. Alla får och bör ge första hjälpen och den kan ges var som helst och när som helst. På bussen, hemma i köket eller på jobbet. Till första hjälpen hör också att se till att den sjuke eller skadade får professionell vård.

Första hjälpen på jobbet

Enligt arbetsmiljölagen bär arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsplatsen skall ha kunskaper i första hjälpen och aktivt arbeta för en trygg och säker arbetsplats. Med målet att minimera risker.

Arbetsgivaren skall bedöma riskerna som finns på arbetsplatsen och säkertställa att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen. Arbetstagarna är skyldiga att hjälpa till och följa föreskrifter angående säkerhet samt att rapportera om fel och brister upptäcks.

På en arbetsplats skall det finnas tillräckligt många människor som kan ge första hjälpen. Hur många som behövs är beroende av arbetsplatsens storlek, befintliga risker och avstånd till sjukvård. Lika viktigt är det att utbilda personalen, anpassa utbildningen enligt olycksriskerna som finns på arbetsplatsen och ordna repetitions tillfällen för att upprätthålla kunskapen om första hjälpen.

Utrustning för första hjälpen på arbetsplatsen

Utrustning för första hjälpen ska vara anpassad till de risker som finns på arbetsplatsen. Utrustningen bör vara märkt och lätt att komma åt.

Kom ihåg att ha synliga anslag med uppgifter om:

 • var första hjälpen utrustningen finns
 • vilka personer som kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen

När du ringer 112!

 • berätta vem du är och varifrån du ringer
 • berätta vad som hänt
 • berätta om skadan eller tillståndet hos den som behöver vård
 • svara på möjliga följdfrågor

Vi på Kontorsmagasinet vill hjälpa er att ha en bra första hjälpen utrustning på arbetsplatsen. Olyckan kan vara framme då man minst anar det och sjukdoms anfall kan komma plötsligt. Vi erbjuder er högklassiga produkter för första hjälpen.

 

 

Cederrothstation första hjälpenFörsta hjälpen station från Cederroth

En välutrustad Första Hjälpen-station fylld med utrustning för de flesta skador. Även utrustad med kompresser för brännskador och spray för sårtvätt. Transparent lucka som skyddar produkterna mot fukt och damm. Utrymme finns även för egna produkter. Stationerna är mycket kompletta gällande utrustning med det finns också många andra mer lätthanterliga varianter.

 

 

 

 

plåstertavla första hjälpen

Plåstertavla

En tavla med enbart plåster och blodstoppare som passar för mindre utrymmen eller för att komplettera annan Första hjälpen-utrustning. När plåstret dras ur automaten friläggs den ena häftytan och plåstret är klart att användas. Behändig och är tillgänglig för alla.

 

 

 

första hjälpen låda

Första Hjälpenlåda II

Ämnad för arbetsplatser med ca. 10 anställda. Innehållet är anpassat till dagens krav för bygg-, skogs- och tillverkningsindustrin. Lådan är tillverkad av grön plast och försedd med gångjärn. Fukt- och dammtät. Innehåller: sårtvättare, plåsterplån med 9 plåster, kirurgtejp 9,1 m x 25 mm, fingertuber med knytband, fingertuta i skinn, mitella i bomull för hög komfort, elastisk Idealbinda 4 m x 8 cm, kompresser 5 x 7,5 cm, första förband litet, första förband stort, skyddspaket (1 par skyddshandskar, 2 st skyddstvättare), första förband Kombi, Sax rostfri 18,5 cm 94375, brännskadekompress 5×15 cm, 1 st L-ABC instruktion. Levereras med för väggmontage. Ett mycket bra val till de flesta arbetplatser som vill ha bra utrustning.

ögondusch

Ögondusch

Ögondusch är steril koksaltlösning för sårtvätt och ögontvätt. Koksaltlösning är en av de mest beprövade rengöringsvätskor som finns för sår. Vätskan innehåller samma saltkoncentration som kroppens egen och svider därför inte. Flaskans unika munstycke finfördelar koksaltlösningen vilket gör den lätt att använda. Behändig att ha till hands på de flesta arbetsplatser.

Se också vår köpguide till ögondusch och ögonskölj.

 

 

aed zoll hjärtstartare

Hjärtstartare AED Plus

ZOLL AED Plus, är den enda hjärtstartaren med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help. Du får feedback på dina hjärtkompressioner ZOLL’s patenterade elektroder mäter hjärtkompressionernas hastighet och djup. En röst i hjärtstartaren meddelar dig hela tiden om du utför effektiva och korrekta hjärtkompressioner och vägleder dig med uttryck såsom ”tryck hårdare” eller ”bra kompressioner”. Dessutom hjälper hjärtstartaren dig med att följa den rekommenderade frekvensen på 100 kompressioner per minut. Unik grafisk- och användarvänlig design Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg. AED Plus hjärtstartare använder sig av kommersiellt tillgängliga, billiga och miljövänliga batterier, som är enkla att byta ut och som håller i fem år i stand-by- läge. Intelligent stöd för att hjälpa barn ZOLL AED Plus hjärtstartare kan användas för defibrillering på barn upp till 8 år med hjälp av elektroderna Pedipadz II. När Pedipadz II är ansluten till hjärtstartaren känner AED Plus av att det är ett barn som ska räddas. Eftersom AED Plus hjärtstartare har utvecklat en EKG-analys lämpad för ett barns hjärtfrekvens, tillsammans med lämpliga defibrilleringsenerginivåer, kan AED Plus användas till att rädda både barn och vuxna.

Till denna hjärtstartare finns flera tillbehör att köpa till. Vägghållare, extra elektroder både för barn och vuxna, skyddsväskor och utbildning för kommande användare.

andningsmask Andningsmasker

Andningsmasker används som ett hjälpmedel vid mun-till-mun andning. Masken fungerar också som ett skydd och minskar risken för direkt hudkontakt mellan hjälpare och skadad.

Dessa finns i flera modeller och utföranden. Andningsmasker i fodral som det går bra att ha som nyckelring och pocketmasker med lågresistent envägsventil för att skydda hjälparen på samma gång patienten ventileras.

Uppdatera er första hjälpen utrustning, ordna utbildning för arbetstagarna och ha en plan för när olyckan är framme. 112 numret alla bör komma ihåg. Vi önskar alla en trygg och olycksfri arbetsplats!

Wellpapplådor och wellådor – Postemballage

Här hittar du en översiktlig guide om emballage och postemballage som vi tidigare författat. Detta inlägget handlar om en särskild avdelning av emballage, närmare bestämt wellpapplådor. Vi har ett stort utbud inom just wellpappkartonger av olika slags och en bra översikt är då på sin plats.

Olika typer av wellpapplådor

Kontorsmagasinet har wellpapplådor och wellpappkartonger för just era behov, vi har ett mycket brett utbud av storlekar och användningsområden som är särskilt anpassat för postemballage/fraktemballage.

Wellpapp

Wellpapp är starkt, flexibelt och ger er möjlighet till många olika paketeringsalternativ. Både för frakt och i en fysisk butik. Wellpapp som wellådorna är gjorda av, är flera lager vågat papper som limmas på eller mellan ett slätt skikt av papper. Wellpapp har anor som går tillbaka ända till 1865. Wellådor är lätt att arbeta med och är ett mycket konstnadseffektivt alternativ. Wellådor används med till förpackning av lätta till medeltunga produkter.

Olika typer av wellpappkartonger

Wellådor används inte bara för frakt och transport utan används flitigt på nästan varje kontor.

 • Arkivboxar är gjorda i wellpapp och används till frakt och förvaring av mappar i arkivet. Arkivboxar finns i olika storlekar och modeller. Mappkartonger som är designade för att passa exakt till pärmar. Lådor gjorda för arkivering av större antal pärmar. Vissa arkivboxar är utrustade med bärhandtag och självhäftande förslutningsremsor. Levereras oftast platta för lättare förvaring innan användning.
 • Omslag är säkra förpackningar där kartongen själv håller fast produkten utan att fyllning behövs. Dessa förpackningar är tillverkade i stansad wellpapp och hos vissa modeller självhäftande film. Filmen är flexibel vilket ger möjlighet till att packa produkter i olika storlekar. Omslagen är utrustat med ett kraftigt kantskydd för extra säkerhet. Självhäftande förslutning och avrivningsflik för sändning och återsändning. Används till exempel till att frakta surfplattor, böcker, DVD-skivor m.m.
 • Flasklådor är lådor gjorda för att transportera flaskor i. Finns i flera olika modeller och storlekar. De större modellerna är utrustade med skiljeväggar eller hållare för flaskhalsen för säker transport. Som tillbehör finns även flaskskydd som träs på flaskan.
 • Flyttlådor, lådor i olika storlekar för bekväm och lätt förpackning. Flyttlådor är oftast utrustade med förskärda bärhandtag och är enkla att montera. Flyttlådor kan med fördel också användas till förpackning av produkter som skall transporteras.
 • Kurirlådor är platta lådor gjorda för små budartiklar. Dubbelhäftande försegling i båda ändor och håller innehållet säkert och på plats. Mycket enkel att använda och stänga tätt utan att använda tejp.
 • Postemballage är wellpapplådor som finns i många olika storlekar och modeller. En kraftig och enkel förpackningslösning. Kan med fördel användas då paket skickas med posten. Postemballage är lätta att montera och sluts tätt genom säkerhetsflikar. Perfekta för mindre produkter och gåvor.

Skickar du mycket varor och produkter med post eller annan transportfirma så finns det saker att ta i beaktande. Vad skall du komma ihåg före du sätter igång och packar inför frakt?

 • Förpackningen skall skydda innehållet. Använd fyllningsmaterial om det behövs och välj storlek på förpackning som passar innehållet.
 • Packa snyggt. Imponera på din kund genom att skicka ett rent och välpaketerat paket.
 • Packa varorna och förslut lådan säkert men så att den ändå är enkel att öppna.
 • Ha ett lager av förpackningsmaterial. Wellådor, kartong, tejp och fyllningsmaterial. Snabba leveranser imponerar på de flesta.

Kolla in vårt utbud och bekanta er mer med de wellpapplådor och wellkartonger vi har att erbjuda. Vi lovar att du hittar det du söker inom emballage.

Guide till emballage & postemballage till frakt & transport

Emballage eller förpackning är produkter framställda för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Främsta användningsområdet är kanske frakt och transport. Att packa ett paket är enkelt. Men för att vara säker på att det kommer fram utan skador är det viktigt att du packar rätt. Paketen flyttas med maskiner, fraktas med bil och lastas med andra paket. Nästan alla av olika storlek och vikt. Använd emballage så att paketet klarar resan hela vägen fram. Om du behöver hjälp med att välja fraktbolag kan du läsa här. Du hittar även etikettskrivare och annat som behövs för att skicka inom e-handel.

Vad du ska tänka på vid packning inför frakt och transport

 • packa in föremålen och produkter i något som dämpar stötar
 • lägg produkterna i en hård kartong för skydd mot att klämmas
 • har du flera produkter i samma paket, använd fyllnadsmaterial för att minska rörelse inuti paketet
 • packa ömtåliga produkter försiktigt och noga. Varje produkt skilt för sig och lämna rum mellan produkten och förpackningens väggar. Använd vid behov fyllnadsmaterial.
 • flytande material, t.ex. målfärg eller parfym skall med fördel förpackas i ett absorberande material för att förhindra läckage
 • mjuka föremål bör packas så att de är skyddade mot fukt.
 • material och värdet på produkten bör tas hänsyn till när du skall packa
 • har produkten utstickande delar så bör dessa skyddas. Linda in i t.ex bubbelplast eller papper
 • avsändaren är ansvarig för paketering och att den är gjord på ett hållbart sätt
 • produkter i originalförpackning skall alltid paketeras i en lite större låda

Tumregeln för bra emballering är att försändelsen skall klara ett fall från 1 meter. Med ordentligt emballage så sparar du pengar då du slipper onödiga fraktskador som tyvärr uppstår eftersom hanteringen kan bli alltför hårdhänt.

Utbud av emballage produkter

Kontorsmagasinet har ett brett utbud av emballage av olika slag, vi har helt säkert allt du behöver. Från wellådor, kartonger och olika typer av postemballage till skyddande bubbelplast och kantskydd. Här hittar du hela vårt utbud.

emballagepapper kraftpapper
Emballagepapper

Emballagepapper: packningspapper som är mycket hållbart och är perfekt att fylla hålrum i paket med. Skyddar och vadderar förpackade varor. Mycket bra lösning för dagliga packnings och inslagningsbehov. Finns både på kostnadseffektiv rulle och som ark. Kallas även för fyllnadspapper eller kraftpapper. Många menar att kraftpappret/emballagepapper är mer effektivt att använda än bubbelplast.

 

 

 

 

 

silkespapper
Silkespapper / Silkessulfit

Silkespapper/silkessulfit: ett mjukt papper som är idealt att använda vid packninga av ömtåliga varor. Skyddar ytor mot repor och smällar. Perfekt för förpackning av glas och porslin. Mycket snyggt papper som med fördel kan användas som fyllnadsmaterial i presentpåsar.

 

 

 

 

 

 

engångspall
Engångspall

Engångspall: Robusta pallar från Pressel. Tillverkade av komprimerat avfallsträ och är ett utrymmesbesparande alternativ jämfört med traditionella lastpallar. Pallarn är stapelbara, har låg vikt och skyddar frakten mot smuts och fukt underifrån. Fria från spikar och vassa kantar. Finns i flera olika storlekar. Pallar skyddar gods i hanteringen av truckar under omlastning. För större gods är det mycket vanligt att man använder pallar i transporten.

 

 

 

 

 

fyllnadsmaterial
Fyllnadsmaterial

Fyllnadsmaterial: det finns flera olika material som kan användas till att fylla hålrum och vaddera tyngre produkter med. Flo-Pack green Pack Fill är ett miljövänligt alternativ. Återanvändbara bitar som är antistatiska och dammfria. Håller produkterna rena och prydliga. Mycket stötabsorberande och är idealiskt för tunga transporter. Fyllnadsmaterial finns av flera olika tillverkare och gjorda i olika material, t.ex. papper och som chips.

 

 

 

 

bubbelplast
Bubbelplast

Luftkuddar och bubbelplast: luftfyllda kuddar för omedelbar användning. Idealiska att använda för att fylla större hålrum eller vaddera in redan förpackade produkter. Har perforering mellan kuddarna för lätt användning och perfekta för dig som använder lite mindre fyllnadsmaterial. Bubbelplast är också luftfyllda kuddar men i mindre format. Kuddarna är mindre. Mycket starka och står emot tung belastning utan att förlora formen. Bekväm hantering även här tack vare perforering.

 

 

 

 

kantskydd
Kantskydd

Kantskydd: är vinklar som används i hörnen av pallar, lådor och kartonger. Skyddar och ger stadga samtidigt som de hindrar de förpackade produkterna att röra på sig. Kantskydden finns i många olika storlekar och är 100% återvinningsbara. Finns även som självhäftande. Om du ska skicka mycket kantiga varor så är kantskydd lämpliga då kanter sticker ut och det är en bra idé att skydda dem extra mot stötar.

 

 

 

 

 

 

profilskydd
Profilskydd av skum

Profilskydd: Skumplast profil i O och U modell. Idealiska för skydd och vaddering av rör, hörn och kanter. Perfekta till att skydda speglar, tavlor och andra ömtåliga hörn med. Lätta att klippa till önskade mått. Tål stötar, fukt och förändringar i temperatur. Mycket lätta att använda. Finns i olika storlekar och modeller.

 

 

 

 

 

 

skumfolie
Skumfolie

Skumfolie: ett tunt skummat material. Används för att öka friktion mellan ömtåliga skivor och på samma gång fungera som ett effektivt repskydd.

 

 

 

 

 

 

 

packband
Packband

Packband: Kallas även för spännband. Med spännband kan med hjälp av bandsträckare spänna fast gods, t.ex. på en lastpall. Packband finns i flera olika bredder och med självlåsande spännen har du säkrat din packning inför transport.

 

 

 

 

 

 

papptuber
Papprör och papptuber

Papptuber: papptuber och papprör finns både som runda, trekantiga och fyrkantiga. Perfekta att förvara eller skicka hoprullade dokument, posters, ritningar eller kartor. Tuberna är mycket lätta att använda. Finns i olika storlekar. Hållbara och praktiskt utformade. Tillverkas av papp eller plast. Tänk på att lock måste köpas separat.

 

 

 

 

 

sträckfilm
Sträckfilm

Sträckfilm: kallas även för pallplast. Är ett mycket säkert sätt att skydda frakten under transport. Skyddar mot repor, smuts och förhindrar att artiklarna på t.ex. lastpallen inte rör sig. Kan med fördel användas tillsammans med kantskydd. Filmen är självhäftande och idealisk för användning på kontor, arkiv, lager och verkstäder. Filmen finns på rulle i olika storlekar. Är också effektivt för att bunta ihop större gods så att godset hålls samman säkert på exempelvis en lastpall.

 

 

 

 

wellpapp
Wellpapp på rulle

Wellpapp: emballagepapper bestående av ett korrugerande och ett slätt pappersskikt. Billigt och slitstarkt material som skyddar produkter under förvaring eller vid förpackning inför frakt eller postning. Wellpapp rullar finns i olika storlekar för att passa produkter i olika storlekar. Om du tänker emballera gods med udda form är detta till exempel bra eftersom att du har full frihet i hur paketet du skickar kommer se ut.

 

 

 

 

wellådor
Welllådor och postemballage

Wellådor: lådor, flyttlådor, omslag, kurirlådor och arkivboxar. Mycket mångsidiga och användbara lådor i olika storlekar för alla ändamål du kan tänka dig. Enkla att använda och packa produkter i. Tillverkade i papp och är slitstarka. Vi har ett mycket brett sortiment av olika typer av postemballage, mängder av lådor och kartonger som täcker de flesta behov. En utförlig guide om dessa produkter hittar du här.

 

Kontorsstol – En köpguide med tips och mer

På Kontorsmagasinet har vi ett stort utbud av kontorsstolar men det är inte alltid lätt att välja alla gånger. Därför har vi skapat den här guiden som skall hjälpa dig i ditt inköp. Vi har också guider till andra relaterade områden såsom en introduktion till ergonomi, ergonomi för arbetsplatsen samt en köpguide till ergonomiska möss.

Ett viktigt arbetsredskap

Ett av de viktigaste arbetsredskapen vid kontorsjobb är nog kontorsstolen. Det finns antagligen ingen annan kontorsmöbel som kan påverka i samma utsträckning hur länge du kan sitta och arbeta. Därför vinner du på att fundera både en och två gånger före du väljer. Vad skall man då tänka på vid köp av kontorsstol?

Välj rätt stol

En bra kontorsstol ska avlasta kroppen på rätt sätt. Detta betyder att kontorsstolen bör ha inställningsmöjligheter så att den passar just dig. Egenskaper att ta i beaktande vid köp av kontorsstol.

 • Höjden på stolen ska enkelt kunna ändras.
 • Det är bra om stolsitsens djup kan justeras så att ryggen vilar bekvämt mot ryggstödet utan att stolsitsen skapar tryck i knävecken.
 • Ställbara armstöd i både på höjden och bredden.
 • Ryggstödet skall stöda hela ryggen men framförallt i svanken.
 • Om stolen har nackstöd bör detta också vara ställbart så att nackstödet naturligt stöder huvudet.
 • Har stolen hjul och hurudana? Hjul under stolen gör det lättare att flytta sig vid bordet. På ett hårt golv rullar stolen lättare och det är bra om hjulen är lite mjukare medan på ett golv med matta så bör hjulen vara hårdare.
 • Det skall vara lätt att utföra dagliga rörelser och aktiviteter i stolen.

Sitt rätt och ergonomiskt

Efter att du skaffat kontorsstol så gäller det att ställa in stolen så att den passar just dig och ditt arbete.

 • Vila händerna på bordet och sitt nära bordet.
 • Höjden på sitsen skall ställas in så att överarmarna hålls parallellt med din ryggrad och armbågarna är böjda i 90 graders vinkel.
 • Ryggen och svanken skall vila mot ryggstödet i en liten båge. Akta dig för att sitta framåtlutad.
 • Armstöden skall vara nära kroppen. slappna av i axlarna och kolla att armstöden finns just under armbågen.
 • Knävecken skall vara just vid kanten av stolsitsen.
 • Går det inte att justera höjden tillräckligt på stolen så komplettera gärna med fotstöd.

Kontorsstolen hjälper dig att arbeta bekvämt och i rätt ställning. Det är viktigt att komma ihåg att du själv också kan påverka ditt välmående på arbetet. Några tips för en effektivare och bättre arbetsdag.

 • Bra belysning – är arbetsplatsen för mörk blir kroppen trött
 • Försök placera din arbetsstation så att solen inte kan lysa rakt i ansiktet eller på skärmen
  Variera arbetsställningen. Sitt tillbakalutad, sätt dig som i en kyrkbänk och har du ett höjbart bord ställ dig upp
 • Är dataskärmen på rätt höjd? Övre delen av skärmen bör vara i ögonhöjd
 • Ta paus, gå ett varv runt kontoret, sträck på dig! Låt kroppen vila ibland och du orkar arbeta effektivare
 • Planera ditt arbete. Sätt in pauser under dagen och ta dom pauserna.
 • Använd fel hand
 • Byt ut musen mot en ergonomisk mus till exempel med centrerat styrdon
 • Det rekommenderas att man behöver ett arbetsutrymme som är minst 100 cm. Hur stort är ditt?

Ergonomiska kontorsstolar har vi gott om här på Kontorsmagasinet. Här kan du finna de perfekta kontorsstolarna till ert kontor, både beträffande ergonomi och design. Välj bland egenskaper, funktioner och färger för att kontorsstolarna skall uppfylla kontorets förväntningar.

Lanab Design – bra och ergonomiska kontorsstolar

Lanab Design, företaget som ur idén om bra och ergonomisk kontorsmöbler till rätt pris. Lanab Design är ett svenskt företag som genom enkel design levererar snabbt hållbara möbler. Företaget har egna fabriker med en produktion som både är kostnadseffektiva och flexibla. Kunden beställer och de komponenter som behövs för just din produkt monteras-snabbt och enkelt.

Lanab Design månar om miljön. Tillverkningen av möblerna skall utföras så skonsamt som möjligt med tanke på miljön. Transporterna minimeras i och med att råvaror hämtas från närområde. Lacker som används är fria från lösningsmedel och tungmetaller. Det som blir över återvinns och träflis värmer upp företagets lokaler. Miljövänligt!

Lanab Design eftersträvar att kontorsstolen skall anpassas efter användaren inte tvärtom.

Kontorsstol LD6240 och LD6340

LD6340 lanab kontorsstol
Kontorsstol Lanab LD6340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LD6240 lanab kontorsstol
Kontorsstol LD6240 Lanab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa kontorsstolar har inställningsmöjligheter för att bemöta alla krav från användaren. Stolsitsen framkant är rundad, ergonomiskt lätt framåtlutad konstruktion för att minimera trycket i knävecken. Svankstöden är luftreglerade för att individuellt kunna justeras efter användaren. Armstöden på dessa stolar är höj- och sänkbara, vinklingsbara samt justerbara i sidled och djupled. Stolen höjs och sänks steglöst. Svankstöd och armstöd som tillval.
Lanab Designs kontorsstolar är ergonomiska, lätta att ställa in efter kroppen. Även om användaren vill variera sin sittställning. Höjning, sänkning samt vinkling av sits och rygg. Viktinställning och sitsdjupreglering är standard. EN-testad och godkänd enligt EN1335 part 1, 2 och 3. Alla plastdetaljer större än 50 g är märkta för återvinning enligt ISO EN ISO 11469:2001 och ISO 1043-2.

Kontorsstol Comfort från italienska Sepoint

Kontorsstol Comfort
Kontorsstol Comfort

Kontorsstolen Comfort är utrustad med extra bred ergonomisk utformad rygg och sits. Stolens gungfunktion är låsbar för att ge användaren möjlighet till en varierbar sittställning. Justerbar rygg 56-60 cm och sitthöjd 43-55 cm. Rygghöjd: 57 cm, ryggbredd: 50 cm. Sitsbredd: 49 cm och sitsdjup: 46 cm. Levereras med hjul anpassade för hårda golv. Armstöd som är vinklingsbara och justerbara i höjdled ingår. Finns i färgerna svart och blå.

 

 

 

Topstar Eco Point  – Kontorsstol från tyska Topstar

Kontorsstol Topstar Eco Point
Kontorsstol Topstar Eco Point

Eco Point är en bekväm kontorsstol klädd med ekologiskt tyg av majsfibrer även utrustad med bäcken stöd. Stolen har inbyggt svankstöd och ryggen är steglöst justerbar i höjd. Sitshöjden även den steglöst justerbar. Armstöd finns som tillbehör.

 

 

 

 

 

Trend Point

Kontorsstol Trend point
Kontorsstol Trend point

Topstars Trend point fås i två pigga färger. Limegrön och röd. En komfortabel kontorsstol som stöder axlar, rygg och svank. Ryggen och sitsen steglöst justerbara. Armstöd som tillbehör.

 

 

 

 

 

 

Detta är några av kontorsstolarna som Kontorsmagasinet erbjuder. Bekanta er gärna med hela utbudet för att hitta stolen just du vill ha!

Arbetstagaren är viktig!

Vill du som arbetsgivare visa att du uppskattar och värdesätter dina arbetstagare? Varför inte låta arbetstagarna själva välja sin kontorsstol. Oavsett färg, funktion och utseende. En stol, en liten handling som visar att arbetstagaren är viktig, alla är olika och olika människor behöver olika förutsättningar för att göra ett bra jobb. En symbolisk handling som arbetstagaren helt säkert gillar.

På Kontorsmagasinet hittar du inte bara kontorsstolar, vi har allt inom kontorsmaterial och inom kontorsmöblering har vi också allt du behöver.

Köpguide till whiteboardpennor

Whiteboardpennor används dagligen inom utbildning, skola och kontor för att skriva på whiteboardtavla med. Det är dock även möjligt att skriva på andra ytor som glas och speglar. Whiteboardpennor tillverkas och säljs av flera tillverkare (Marvy, Pilot, Edding, BIC, Friendly) och finns i många olika färger och former. Vi har också en utförlig köpguide om whiteboard och whiteboardtavlor.

Whiteboardpennor (här hittar du hela vårt sortiment) finns med bläck som är permanent samt icke-permanent men som ändå går att sudda, detta fungerar dock bara på whiteboard. Se vårt sortiment av whiteboard och whiteboardtavlor här. Whiteboardpennor fungerar inte på vanligt papper eftersom det är den blanka ytan i kombination med pennans kemikalier som gör det möjligt att sudda bläcket.

Största delen av whiteboardpennorna är tillverkade av alkoholbaserat bläck. Alkoholen gör att bläcket torkar snabbt och förhindrar att bläcket sprids på underlaget. Om man jämör whiteboardpennor med vanliga tuschpennor så är skillnaden vilken typ av polymer som används. I tuschpennor används akrylpolymer som gör att bläcket håller sig fast vid ytan medan det i whiteboardpennor används silikonpolymer. Överraskande nog har whiteboardpennor en svag elektrisk laddning som i sin tur fäster bläcket på ytan den används på.

De vanligaste färgerna som whiteboardpennor finns i är svart, röd, grön och blå. Whiteboardpennor är utrustade med antingen rund eller snedskuren spets. Uppbyggnad och tjocklek ser olika ut om man jämför whiteboardpennor från olika tillverkare.

Kontorsmagasinet har ett brett sortiment av whiteboardpennor, de miljövänliga Friendly pennorna, de lite billigare pennorna från Marvy samt pennor av hög kavlitet från Bic. Pennorna finns i olika storlekar och färger. Nedan följer en presentation av pennor av olika märken.

BIC VELLEDA

Whiteboardpenna BIC Velleda 1701 ECO

Whiteboardpenna BIC Velleda 1701 ECO

Denna whiteboardpenna torkas enkelt bort även om texten stått flera veckor på tavlan, utan att lämna spår. Slitstark rund spets med en linjebredd på 2,5 mm. Pennan är gjord på 51% återvunnet material. Finns att köpas i förpackningar om 4 pennor. Röd, grön, blå och svart. Finns även att köpas enskilt i färgerna svart och blått.

 

 

 

Whiteboardpenna BIC Velleda 1721

Whiteboardpenna BIC Velleda 1721

Detta är en svagdoftande alkoholbaserad penna med fin spets. Linjebredd 1,2 mm. Bör förvaras liggande. Säljs i förpackningar om 4 pennor i färgerna röd, blå, svart och grön.

 

 

 

 

 

Whiteboardpenna BIC Velleda 1741

Whiteboardpenna BIC Velleda 1741

Whiteboardpenna i fickformat utrustad med slitstark rund spets med linjebredd på 1,4 mm. Bläcket är Ketonebaserat vilket gör bläcket lättsuddat även om det suttit länge på tavlan. Färgerna är mycket klara. Korken ventilerad. Säljs i förpackning om 4 pennor i färgerna röd, blå, grön och svart.

 

 

 

 

Whiteboardpenna BIC Velleda ECO 1751

Whiteboardpenna BIC Velleda ECO 1751

Whiteboardpenna som enkelt torkas bort utan att lämna spår även efter att ha stått i flera veckor. Slitstark och snedskuren spets med linjebredd på 3,0-5,8 mm. Gjord på 51% återvunnet material.

 

 

 

 

 

Whiteboardpenna BIC Velleda 1754 ECO

Whiteboardpenna BIC Velleda 1754 ECO

Whiteboardpenna som enkelt torkas bort utan lämna spår även efter längre tid. Pennan mycket greppvänlig. Innehåller mycket bläck som ger pennan lång livslängd. Spetsen är snedskuren och slitstark. Linjebredd 3,0 – 5,8 mm. Korken visar färgen på bläcket. Utrustad med extra säker kork.

 

 

 

 

Whiteboardpenna BIC Velleda 1781

Whiteboardpenna BIC Velleda 1754 ECO

Denna whiteboardpenna har pennkroppen gjord av metall. Spetsen snedskuren och slitstark. Linjebredd 3,5-5,5 mm. Ketonebaserat bläck vilket gör bläcket lättsuddat från tavlan.

 

 

 

 

Whiteboardpenna BIC Velleda liquid

Whiteboardpenna BIC Velleda liquidWhiteboardpennornas whiteboardpenna! Överlägsen prestanda i jämförelse med vanliga whiteboardpennor. Ta av korken och skriv. Inget skakande utan jämt flöde av bläck omdelbart. Intensiva färger som räcker länge! Minimal doft. Levereras i paket om 4 pennor i färgerna röd, svart, grön och blå.

 

 

 

Friendly – miljövänlig whiteboardpenna

Whiteboardpenna FRIENDLY

Whiteboardpenna FRIENDLYWhiteboardpennan Friendly har pennkropp gjord av återvunnet och vaxat papper, minskar miljöpåverkan med 50%. Svanenmärkt! Finns med rund och snedskuren spets. Whiteboardpennan Friendly är svensktillverkad. Tillverkas av Ballograf. Bläcket är alkoholbaserat. I genomsnitt kan man skriva 650 meter text med en penna.
Pennorna finns att köpas i förpackningar om 4 pennor i färgerna röd, grön, blå och svart. Dessa whiteboardpennor kan också köpas enskilt.

Tänk på miljön och GO Friendly!

 

EDDING

Edding ecoline 28&29

Edding ecoline 28&29

Eddings ecoline whiteboardpennor är idealisk att skriva på whiteboardtavlor med. Pennan är gjord av minst 90% återvunnet material vilket gör pennan väldigt miljövänlig. Lätt att torka bort från alla icke porösa underlag men bäst att skriva på whiteboards med. Pennorna kan glömmas med korken av i några dagar utan att den torkar ut. Ecoline 28 har rund spets med linjebredd på 1,5-3,0 mm medan Ecoline 29 har snedskuren spets med linjebredd på 1,5-5,0 mm. Säljs i förpackningar om 4 pennor i färgerna röd, grön, blå och svart. När bläcket tar slut så kan pennan fyllas på.

 

Pilot whiteboardpennor

Whiteboardpenna PILOT V Board

Whiteboardpenna PILOT V Board
Pilots whiteboardpenna innehåller extra mycket färgpigment vilket gör texten mera lättläslig även från längre avstånd. Hela 91% av pennans vikt är tillverkad av återvunnet material. När bläcket i denna penna tar slut så byter man ut färgpatronen. Färgpatronen är gjord till 100% av återvunnet material. Pennorna fås med både sned och rund spets. Rundspetsen linjebredd 1,8 mm och snedskurna spetsen linjebredd 4,5 mm. Säljs enskilt eller i förpackningar om 5 pennor. I setet finns färgerna svart, grön, blå, orange och röd.

 

Marvy – en lite förmånligare penna

Whiteboardpenna MARVY 7200C

Whiteboardpenna MARVY 7200C
Marvy whiteboardpenna gjord för glatta ytor, Alkoholbaserad och svagdoftande. Torkar snabbt och torkas bort med torr trasa. Skrivlängd per penna 500 meter. 4,0 mm snedskuren fiberspets.

 

 

 

 

Whiteboardpenna MARVY Markit

Whiteboardpenna MARVY MarkitMarvys markit whiteboardpenna finns med både rund och snedskuren spets. Korkarna utrustade med plastclips. Torkas bort genom torrtorkning. Alkoholobaserat bläck som gör skriften snabbtorkande. Säljs i set med 4 färger röd, grön, blå och svart.

Marvys whiteboardpennor finns även att köpas enskilt med både rund och snedskuren spets.