Kontorsmagasinet & Kontorsgiganten går samman

De båda e-handlarna Kontorsgiganten och Kontorsmagasinet går samman i syfte att plocka det bästa från båda företagen och spetsa kunderbjudandet. Ett gemensamt varumärke kommer utformas och lanseras under våren.

Niklas Strandlund, idag VD för Kontorsgiganten, kommer bli VD för det sammanslagna bolaget, och Martin Lindqvist, CTO på Kontorsmagasinet, blir CTO. Marcus Krüger kommer leda Styrelsens arbete som ordförande.

Niklas Strandlund, VD kommenterar: “Vi ser att kontorsmaterialbranschen är under stor förändring, tillika konsolidering. Vi står för att driva digitalisering i branschen och genom att slå samman bolagen kommer vi få avsevärt bättre möjligheter att accelerera det arbetet. Genom att vara lika delar tech-bolag som nischad handlare, tror vi att vi har bäst möjligheter att fånga tillväxtmöjligheterna framåt.”

Marcus Krüger, Styrelseordförande kommenterar: “Allt mer av icke-strategiskt inköp kommer att flytta online och drivas av allt smartare digital inköpsteknologi. Vi bygger och äger all teknologi in-house vilket är en strategisk styrka och vi har redan idag exempelvis infört viss Artificiell Intelligens i vår plattform som är till nytta för våra kunder. Vi ser stora möjligheter att skapa en ännu bättre kundupplevelse framöver med gemensamma resurser.

Sammanslaget räknar vi med att i det gemensamma bolaget omsätta ca 50 mkr under 2018.

För mer information, kontakta Niklas Strandlund, VD för Kontorsgiganten tillika tillträdande VD för den nya sammanslagna gruppen.

niklas.strandlund@kontorsgiganten.se / 070-7423786

www.kontorsgiganten.se / www.kontorsmagasinet.se

 

Guide till A-papper och pappersstorlekar

Trots visioner om det papperslösa kontoret använder vi idag mer papper än någonsin. Idag finns en uppsjö av olika typer av papper på marknaden, vi tänkte därför passa på att i denna blogg reda ut de vanligaste begreppen.

Papperskvalitet

En viktig faktor för att avgöra ett pappers kvalitet är att titta på dess vikt. Vikten avgör indirekt även papprets tjocklek. Ett tjockare ger ofta en mer exklusiv känsla. I de pappersformat som normalt används i Sverige anges pappersvikten i gram per kvadratmeter. ”Vanligt” kopieringspapper har ofta vikten 80g/kvm men både kraftigare och lättare papper förekommer. Ett vanligt brevpapper är ofta gjort på 100 grams papper medan visitkort kan ha så kraftigt papper som 250-300g. Papperskvaliteten avgörs inte enbart av vikten utan även av faktorer så som opacitet och vithet. Olika egenskaper är bra för olika tillämpningar. Glatta, vita papper är bra för framhäva bilder, medans texter syns bäst med ett obestruket (matt) papper med något mindre vithet. Opacitet är ett mått på hur genomskinligt pappret är, vilket främst är intressant om man skall skriva upp på båda sidorna av pappret. Opacitet styrs till stor del av hur tjockt pappret är, men olika behandlingar kan också påverka detta. Glatta papper har i regel sämre opacitet och därmed också mer genomskinliga. Hos kontorsmagasinet hittar du främst obestrukna papper som har en matt yta och en god opacitet men vi hjälper dig gärna att hitta det papper just du behöver.

Pappersformat

De pappersformat vi använder oss av idag härör ända tillbaka till den franska revolutionen. Då man i enlighet med den förnuftstro som då rådde, sökte ersätta alla olika typer måttenheter, med ett enhetligt och sammanhängande system. Som ett led i detta definierades metern, som därefter låg tillgrund för en rad ytterligare mått, däribland också pappersmåtten. I dagsläget finns tre huvudsakliga format som används i de icke anlogsaxiska länderna, A, B och C-formaten. Dessa är så kallade normalformat, vilket innebär att förhållandet mellan längd och bredd är sådant utformat att om pappret delas på mitten, fås två nya papper med samma proportioner (förhållandet är 1:sqrt 2). A-formatet utformades så att en A0 hade ytan 1 kvadratmeter, normalformatet gör då att sidorna blir 841 x 1 189 mm. Varje ökning av siffran innebär därefter en halvering av pappersstorleken, en normal A4 är således 1/16 (4 halveringar) så stor som en A0. För att täcka behovet av fler storlekar på papper, introducerades även B och C-formaten. B-formatet ligger areamässigt halvvägs mellan två A storlekar, B2 ligger således mellan A1 och A2 i storlek. C-formatet ligger mellan A och B-formatet, ett papper av C-format är alltså ca 25 % större än ett A-format av samma storlek. Av denna anledning använder vi ofta C-formaten som storlek på våra kuvert, detta då de blir lagom stora för att rymma ett A-formatspapper med samma nummer.

A-formatet(mm) B-formatet (mm) C-formatet (mm)
A0 841 x 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 x 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 x 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 x 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 x 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 x 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 x 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
A7 74 x 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114

Hos Kontorsmagasinet, hittar du block och kopieringspapper i många olika format. Om du inte hittar det format du söker på hemsidan, så kontakta oss, vi har goda kontakter med våra leverantörer och vi kan ordna fram det mesta som ni kan tänkas behöva.

I kopiatorn

Från/Till A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A0 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4% 3.1%
A1 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4%
A2 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2%
A3 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8%
A4 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5%
A5 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18%
A6 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25%
A7 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35%
A8 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50%
A9 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71%
A10 3200% 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100%

Miljö

Alla våra papper har någon form av miljömärkning, antingen Svanen eller pappersbranschens egen märkning, Paper Profile. Kontakta gärna kundtjänst om du är intresserad av miljömärkningen på ett specifikt papper.

Här hittar du en allmän guide till papper.

Rätt kuvert och inlaga kan spara mycket porto

För er som skickar stora mängder post kan det var intressant att hålla koll på de olika kuvertvikterna, för att på så sätt kunna optimera er portokostnad. Postens viktgränser går vid 20, 100, 250 respektive 1000g vilket kräver 1, 2, 4, respektive 6 frimärken i porto. Nedan finner ni vikttabeller för kuvert respektive inlaga för några vanliga storlekar. Noterbart är att den som använder sig av C5 kuvert, får med två inlagor (A4) på ett frimärke medans ett C4 bara medger en inlaga för samma porto. Räkneexempel:   Utskick C4 kuvert 80g papper, två A4 inlagor: 13,7 g + 2*5g = 23,7 g = > 2 frimärke Utskick C5 kuvert 80g papper, två A4 inlagor:   6,8 g + 2*5g = 16,8 g = > 1 frimärke   För utskick med stor upplaga kan det vara värt att tänka efter en extra gång vid val av Kuvert och Inlaga.

Kuvert

Vikt i gram

Format Mått i mm

70

80

90

115

120

Format
C6 114×162

3

3,4

3,8

4,3

4,9

C6
C64M 114×318

5,9

6,7

7,6

8,4

9,7

C64M
E65 110×220

3,9

4,5

5

5,6

6,4

E65
E56 155×155

3,9

4,5

5

5,5

6,3

E56
S65 110×225

4

4,6

5,1

5,7

6,6

S65
E5 155×220

5,5

6,3

7,1

7,8

9

E5
C5 162×229

6

6,8

7,7

8,5

9,8

C5
E4S 220×312

11,1

12,7

14,3

15,9

18,2

E4S
C4 229×324

11,9

13,7

15,4

17,1

19,6

C4
C4M 229×318

11,8

13,4

15,2

16,9

19,3

C4M
Inlaga

Vikt i gram

Formatbeteckning Mått i mm 57 70 80 90 100 120
A5 148×210 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 3,8
A4 210×297 3,6 4,4 5 5,6 6,2 7,5
A3 297×420 7,2 8,8 10 11,2 12,5 15
A2 420×594 14,4 17,5 20 22,4 25 30

Som synes finns en mängd olika kuvertstorlekar för att passa till alla tänkbara kuvertbehov, dessutom finns det en mängd valmöjligheter för eventuella kuvertfönsters placering.

Avstånd i mm
Strl Fönster a b c d e f
E65 v2

40

30

40

15

95

110

h2

40

30

40

110

95

15

h3

61

34

15

110

95

15

S65 v2

40

30

40

15

100

110

h2

40

30

40

110

100

15

h3

61

34

15

110

100

15

E5 v2

40

30

85

15

95

110

h2

40

30

85

110

95

15

h3

61

34

60

110

95

15

C5 v2

44

34

84

15

100

114

h2

44

34

84

114

100

15

h3

65

34

63

114

100

15

C4 panorama

29

170

29

27

270

27

v2 tvärst

114

100

15

40

40

244

h2 tvärst

15

100

114

40

40

244

Som synes är variationsmöjligheterna på kuvert stora, det är därför inte praktiskt möjligt att lagerföra alla varianter av kuvert. Skulle en viss kuverttyp saknas på hemsidan kan vi givetvis ta hem dem. Om kuvertet inte finns att ta hem kan vi även låta tillverka specialkuvert, räkna med en upplaga på några tusen stycken för att få en rimlig styckkostnad. Detta då det alltid är en viss startkostnad för tillverkning av specialkuvert.

Ta inte mackan!!

Den här killen har tagit extra åtgärder för att se till att ingen snor hans macka ifrån kylskåpet på jobbet. 😀

visar vems macka det är på jobbet