Kontorsmagasinet & Kontorsgiganten går samman

De båda e-handlarna Kontorsgiganten och Kontorsmagasinet går samman i syfte att plocka det bästa från båda företagen och spetsa kunderbjudandet. Ett gemensamt varumärke kommer utformas och lanseras under våren.

Niklas Strandlund, idag VD för Kontorsgiganten, kommer bli VD för det sammanslagna bolaget, och Martin Lindqvist, CTO på Kontorsmagasinet, blir CTO. Marcus Krüger kommer leda Styrelsens arbete som ordförande.

Niklas Strandlund, VD kommenterar: “Vi ser att kontorsmaterialbranschen är under stor förändring, tillika konsolidering. Vi står för att driva digitalisering i branschen och genom att slå samman bolagen kommer vi få avsevärt bättre möjligheter att accelerera det arbetet. Genom att vara lika delar tech-bolag som nischad handlare, tror vi att vi har bäst möjligheter att fånga tillväxtmöjligheterna framåt.”

Marcus Krüger, Styrelseordförande kommenterar: “Allt mer av icke-strategiskt inköp kommer att flytta online och drivas av allt smartare digital inköpsteknologi. Vi bygger och äger all teknologi in-house vilket är en strategisk styrka och vi har redan idag exempelvis infört viss Artificiell Intelligens i vår plattform som är till nytta för våra kunder. Vi ser stora möjligheter att skapa en ännu bättre kundupplevelse framöver med gemensamma resurser.

Sammanslaget räknar vi med att i det gemensamma bolaget omsätta ca 50 mkr under 2018.

För mer information, kontakta Niklas Strandlund, VD för Kontorsgiganten tillika tillträdande VD för den nya sammanslagna gruppen.

niklas.strandlund@kontorsgiganten.se / 070-7423786

www.kontorsgiganten.se / www.kontorsmagasinet.se