Guide till A-papper och pappersstorlekar

Trots visioner om det papperslösa kontoret använder vi idag mer papper än någonsin. Idag finns en uppsjö av olika typer av papper på marknaden, vi tänkte därför passa på att i denna blogg reda ut de vanligaste begreppen.

Papperskvalitet

En viktig faktor för att avgöra ett pappers kvalitet är att titta på dess vikt. Vikten avgör indirekt även papprets tjocklek. Ett tjockare ger ofta en mer exklusiv känsla. I de pappersformat som normalt används i Sverige anges pappersvikten i gram per kvadratmeter. ”Vanligt” kopieringspapper har ofta vikten 80g/kvm men både kraftigare och lättare papper förekommer. Ett vanligt brevpapper är ofta gjort på 100 grams papper medan visitkort kan ha så kraftigt papper som 250-300g. Papperskvaliteten avgörs inte enbart av vikten utan även av faktorer så som opacitet och vithet. Olika egenskaper är bra för olika tillämpningar. Glatta, vita papper är bra för framhäva bilder, medans texter syns bäst med ett obestruket (matt) papper med något mindre vithet. Opacitet är ett mått på hur genomskinligt pappret är, vilket främst är intressant om man skall skriva upp på båda sidorna av pappret. Opacitet styrs till stor del av hur tjockt pappret är, men olika behandlingar kan också påverka detta. Glatta papper har i regel sämre opacitet och därmed också mer genomskinliga. Hos kontorsmagasinet hittar du främst obestrukna papper som har en matt yta och en god opacitet men vi hjälper dig gärna att hitta det papper just du behöver.

Pappersformat

De pappersformat vi använder oss av idag härör ända tillbaka till den franska revolutionen. Då man i enlighet med den förnuftstro som då rådde, sökte ersätta alla olika typer måttenheter, med ett enhetligt och sammanhängande system. Som ett led i detta definierades metern, som därefter låg tillgrund för en rad ytterligare mått, däribland också pappersmåtten. I dagsläget finns tre huvudsakliga format som används i de icke anlogsaxiska länderna, A, B och C-formaten. Dessa är så kallade normalformat, vilket innebär att förhållandet mellan längd och bredd är sådant utformat att om pappret delas på mitten, fås två nya papper med samma proportioner (förhållandet är 1:sqrt 2). A-formatet utformades så att en A0 hade ytan 1 kvadratmeter, normalformatet gör då att sidorna blir 841 x 1 189 mm. Varje ökning av siffran innebär därefter en halvering av pappersstorleken, en normal A4 är således 1/16 (4 halveringar) så stor som en A0. För att täcka behovet av fler storlekar på papper, introducerades även B och C-formaten. B-formatet ligger areamässigt halvvägs mellan två A storlekar, B2 ligger således mellan A1 och A2 i storlek. C-formatet ligger mellan A och B-formatet, ett papper av C-format är alltså ca 25 % större än ett A-format av samma storlek. Av denna anledning använder vi ofta C-formaten som storlek på våra kuvert, detta då de blir lagom stora för att rymma ett A-formatspapper med samma nummer.

A-formatet(mm) B-formatet (mm) C-formatet (mm)
A0 841 x 1189 B0 1000 × 1414 C0 917 × 1297
A1 594 x 841 B1 707 × 1000 C1 648 × 917
A2 420 x 594 B2 500 × 707 C2 458 × 648
A3 297 x 420 B3 353 × 500 C3 324 × 458
A4 210 x 297 B4 250 × 353 C4 229 × 324
A5 148 x 210 B5 176 × 250 C5 162 × 229
A6 105 x 148 B6 125 × 176 C6 114 × 162
A7 74 x 105 B7 88 × 125 C7 81 × 114

Hos Kontorsmagasinet, hittar du block och kopieringspapper i många olika format. Om du inte hittar det format du söker på hemsidan, så kontakta oss, vi har goda kontakter med våra leverantörer och vi kan ordna fram det mesta som ni kan tänkas behöva.

I kopiatorn

Från/Till A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A0 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4% 3.1%
A1 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4%
A2 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2%
A3 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8%
A4 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5%
A5 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18%
A6 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25%
A7 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35%
A8 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50%
A9 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71%
A10 3200% 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100%

Miljö

Alla våra papper har någon form av miljömärkning, antingen Svanen eller pappersbranschens egen märkning, Paper Profile. Kontakta gärna kundtjänst om du är intresserad av miljömärkningen på ett specifikt papper.

Här hittar du en allmän guide till papper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *