Köpguide för dammsugare till professionellt bruk

nilfisk dammsugare gd 930 gProfessionellt städas det för att uppnå regleringar, för att få en mer tilltalande omgivning men till lika stor del städar vi av hygieniska skäl. Att hålla rent och snyggt omkring sig är inte bara en prioritet hemma utan också på arbetsplatser. Oavsett hur städningen är arrangerad på företaget så bör städutrustningen vara ändamålsenlig och bra. Allt från trasa till dammsugare. I vissa fall ansvarar ditt städbolag för dammsugare och i vissa fall äger bolaget som hyr utrymmet dammsugaren.

För att sköta städningen på ett tillfredsställande sätt behöver man en bra dammsugare, det håller säkert alla med om. Men vad ska man då tänka på när man väljer dammsugare till företaget? Hur sköter man dammsugaren för att den ska fungera på bästa sätt under lång tid? Vad är ett HEPA-filter?

Läs gärna också våra guider till städvagnar och städmaterial. Våra dammsugare hittar du här.

Att välja en dammsugare till professionellt bruk

 • Hur stor är ytan som dammsugaren skall användas till?
 • Hur ofta kommer dammsugaren att användas? En gång i veckan eller varje dag?
 • Kommer det att behövas en dammsugare som klarar av både våt och torr smuts?
 • Motoreffekten på dammsugare motsvarar nödvändigtvis inte sugeffekten. Sugeffekten anges ofta som luftwatt, alltså flödet av luft som går genom dammsugaren.
 • Dammsugarpåsens storlek. En dammsugare för professionellt bruk har större påse än en vanlig dammsugare för hemmabruk. 10-15 liters påse är normalt.
 • Hur lång räckvidd har dammsugaren? Är kabeln tillräckligt lång för att undvika konstanta byten mellan väggkontakter?
 • Att dammsuga är fysiskt tungt. Är det många trappor som skall dammsugas eller ska dammsugaren transporteras mellan olika lokaler så bör man satsa på en lite mindre och lättare dammsugare.
 • En dammsugare för professionellt bruk har också mindre teknikaliteter än dammsugare för hemmabruk. Till exempelvis har dammsugare för hemmabruk ofta steglöst reglerbar sugeffekt.
 • Hurudana funktioner har dammsugaren? Munstycket ska glida lätt över både matta och golv. Slangen till dammsugaren bör vara böjlig och smidig. Röret mellan slang och munstycke skall sitta stadigt och ett reglerbart rör är att föredra för bästa ergonomi.
 • Stora hjul undertill på dammsugaren är bra. Det gör att dammsugaren blir lätt att flytta oavsett golvmaterial. Går dammsugaren lätt att flytta så undviker man också lättare skråmor i golvet.
 • Dammsugarpåsen skall vara lätt att byta.
 • Hurudan ljudnivå har dammsugaren?

Vikten av bra filter i dammsugaren

HEPA-filter för renare luft. HEPA är förkortning på High Efficiency Particulate Air. HEPA-filtret utvecklades i början för att förhindra spridning av radioaktiva ämnen. HEPA-filter renar luften från mikropartiklar och damm. Det sägs att ett HEPA-filter kan ta bort 99,97% av allt luftburet damm. HEPA-filter används inom många branscher där ren innemiljö är ett krav, exempelvis sjukhus och tillverkare av microchips.

Ett HEPA-filter är uppbyggt av små och tunna glasfibrer som ligger tätt intill varandra för bästa filtreringsresultat. Ett HEPA-filter ska, för att få kallas HEPA, således filtrera bort små partiklar med en storlek på 0,3 mikrometer (µm) till 99,97%. Men ett HEPA-filter filtrerar ännu effektivare bort partiklar som är större och mindre än 0,3 mikrometer. Vid tester så mäter man storlek och mängd på de partiklar som tar sig igenom filtret. HEPA-filtret fungerar inte som en sil, där storleken på hålen skulle ange storleken på partiklarna som tar sig igenom. HEPA-filtret tillfånga tar partiklarna på flera olika sätt, genom statisk elektricitet i fibrerna som drar till sig partiklarna, dels genom att partiklarna sammanstöter med fibrerna i filtret och genom diffusion. Diffusion innebär att de minsta partiklarna, under 0,1 mikrometer, stöter samman med gasmolekyler i luften, deras fart saktas ner och stoppas.

HEPA-filter tillfånga tar de små dammpartiklarna som inte är synliga för blotta ögat. Det är dessa partiklar som kan ge upphov till astma- och allergiproblem. HEPA-filter finns att fås med flera olika filtreringsgrader. Desto högre nummer filtret har, desto mer och mindre dammpartiklar tar det till fånga. Det är även viktigt att dammsugaren i sig själv är lufttät så att ingen luft kommer ut annanstans än genom filtret.

Efter att dammsugaren använts under längre tid så kan man få känslan av att den fungerar sämre än tidigare. Det handlar ofta om damm som täppt igen dammsugarpåsen och/eller filtren, motorfiltret eller utblåsfiltret. Luftflödet genom dammsugaren försämras och detta gör att den fungerar sämre. Motor- och utblåsfilter ska bytas eller tvättas varje år, gärna oftare. En bra tumregel för byten av filter är efter var femte bytt dammsugarpåse. Det finns tre olika utblåsfilter, mikrofilter, HEPA-filter som bör bytas till nya och tvättbara HEPA-filter. Har dammsugaren tvättbart HEPA-filter så ska det bara sköljas under rinnande vatten. Det får inte läggas i blöt, gnidas med borste eller tvättas med tvättmedel. Motorfiltret i sin tur bör bytas när det är för ögat smutsigt. Motorfiltren är inte tvättbara och ska därför alltid bytas till nya.

Sammanfattningsvis så är ett bra utblåsfilter en bra investering för både den som städar och de som vistas i lokalen som städats. Luften blir renare och mindre damm lämnar kvar att städa upp nästa gång.

Ta hand om dammsugaren!

 • Byt dammsugarpåsen när den är full. Att regelbundet byta påsen, även om den kanske inte är helt full, minskar risken för att bakterier börjar växa i påsen.
 • Dammsug inte upp vått material om dammsugaren inte är gjord för det ändamålet. Fukt skadar påsen, motorn och elektroniken.
 • Dammsug inte upp varm aska, cigaretter eller andra material som antänds lätt.
 • Byt motorfilter och luftfilter enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Putsa munstyckena före varje användning och ta bort eventuellt skräp som fastnat i rör och slang.
 • Dammsug aldrig utan påse.
 • Kontrollera även sladd, hjul och höljen. En skadad sladd skall bytas ut omedelbart. Hjulen under dammsugaren kan fyllas med skräp och sluta rulla. Putsa och reparera vid behov.

Kontorsmagasinet vill lyfta fram en dammsugare som varmt kan rekommenderas för professionellt bruk. Vi har flera dammsugare från märket Nilfisk som passar de flesta städbolag och organisationer som behöver inköpa en bra dammsugare. Nilfisk GD 930 G, en driftsäker dammsugare som med lätthet klarar av de mest krävande uppgifterna. Dammsugaren är utrustad med HEPA 13-filter för bästa dammupptagning och ett dammfritt städresultat. Denna Nilfisk har en 15 meter lång elkabel som ger en stor räckvidd och antalet byten av väggkontakt minimeras, även i en större lokal. Den levereras också med möbel-, kombi- och multimunstycke.

Ett svar på ”Köpguide för dammsugare till professionellt bruk”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *